Stevige conclusies over swaps in Nieuw Zeeland

AFM, Buitenland, Rentederivaten, Renteswaps

comcom-logoIn Nieuw Zeeland is er een schikking getroffen tussen de ANZ Bank en de FMA (Financial Markets Authority), de evenknie van onze AFM. De bank betaalt een schadebedrag uit dat in een compensatiefonds gaat voor MKB’ers met rentederivaten. Met twee andere banken is de FMA nog in onderhandeling over een soortgelijke schikking.

Conclusies onderzoek

De conclusies die de Commerce Commission trekt, die twee jaar onderzoek heeft gedaan, zijn zeer interessant. De belangrijkste zijn:

  1. De marketing van renteswaps was misleidend, met name de stelling dat een renteswap vergelijkbaar is met een lening met vaste rente, maar dan flexibeler.
  2. Bij de verkoop van renteswaps hebben banken gesteld dat de totale financieringslasten gefixeerd zijn. Ze hebben niet gezegd dat rente-opslagen op de onderliggende financiering alsnog kunnen stijgen. De bank had daartoe wel de ruimte en heeft daar ook gebruik van gemaakt.
  3. De afkoopkosten van een renteswap bij vroegtijdige beëindiging (ofwel de exit kosten, negatieve waarde) waren volgens de bank gelijk aan die van een lening met vaste rente. De commissie heeft echter vastgesteld dat de afkoopkosten van een renteswap soms significant hoger waren.

ANZ heeft toegegeven dat bij de verkoop van renteswaps gedrag is vertoond dat misleidend is geweest naar klanten.

Kleine wereld

Hieruit blijkt, dat aan de andere kant van de wereld exact dezelfde problemen met rentederivaten spelen als in Nederland. Het zijn dezelfde argumenten die door MKB’ers naar voren worden gebracht, waardoor zij zich misleid voelen. Groot verschil is dat in Nieuw Zeeland de toezichthouder zich nu expliciet heeft uitgelaten over deze inhoudelijke problemen. In Nederland woedt die discussie nog steeds voort en worden problemen ontkend. 

Gemiddeld € 65.000 vergoeding per klant

Het bedrag dat betaald wordt, lijkt met € 11,5 relatief laag. Wanneer het wordt vertaald naar een gemiddelde bedrag per klant, komt het neer op € 65.000, omdat is vastgesteld dat het om 178 klanten gaat van deze bank. Bovendien moet het ook gerelateerd worden aan het nominale bedrag van renteswaps dat door deze bank is verkocht in de periode 2005-2009; dat betreft ruim € 3 miljard. Zou je een vergelijkbaar schadebedrag projecteren op de Nederlandse situatie, waar € 51 miljard aan rentederivaten bij het MKB uitstaat, dan komt dat neer op een totaal schadebedrag van bijna € 200 miljoen.