Staat € 4 miljard krediet onterecht niet op balans bank?

AFM, Rentederivaten, Renteswaps

Over de betekenis van de negatieve waarde bij rentederivaten is veel te doen. Banken stellen vaak dat dit geen impact heeft op het risicoprofiel van de klant, maar daarin heeft Rabobank recentelijk ook andere uitspraken gedaan. In een publicatie van de website Follow the Money van vandaag staat weer een opvallende uitspraak van Rabobank. Daarin zegt de bank namelijk dat het Afgesproken Bedrag “een vorm van krediet” is. In een eerder artikel heb ik  al geschreven over de impact van de negatieve waarde. Maar het woord ‘krediet’ is niet eerder zo expliciet in de mond genomen. Tenminste, niet door de banken.

Dit krediet is bedoeld voor het geval de klant zijn rentederivaat tussentijds moet afkopen en de negatieve waarde moet betalen. Als hij over onvoldoende saldi beschikt om dat te voldoen, heeft hij dit krediet van de bank om de negatieve waarde te betalen. Dat betekent wel dat diezelfde klant op dat moment een nieuwe lening van de bank heeft uitstaan. Ofwel, om het renterisico af te dekken wil c.q. moest de klant een rentederivaat sluiten, waardoor hij uiteindelijk met een extra lening kan eindigen.

Dat betekent dat de banken voor de omvang van de negatieve waarde van de rentederivaten een krediet hebben uitstaan bij hun klanten. Die totale negatieve waarde bedraagt volgens eigen onderzoek rond de € 4 miljard voor het MKB. Ofwel, de Nederlandse banken zouden in totaal voor €4 miljard aan kredieten op hun balans moeten hebben staan voor de negatieve waarde van de rentederivaten die ze aan het MKB hebben verkocht.

De grote vraag is echter: staan deze € 4 miljard aan kredieten ook daadwerkelijk op de balans van de Nederlandse banken? Of is dit Afgesproken Bedrag (ook wel Allowance Faciliteit genoemd bij andere banken) een papieren tijger die alleen wordt gebruikt richting de klant om aan wettelijke verplichtingen te voldoen? En wordt deze “vorm van krediet” boekhoudkundig anders verwerkt? Het zou goed zijn als de jaarverslagen van de banken hierover duidelijkheid geven.