Rentemarge ING hoogste in 7 jaar

Nieuws

De netto rentemarge van ING is in het derde kwartaal van 2016 gestegen naar 1,55%. Eenvoudig samengevat komt het er op neer dat de bank het beschikbare geld gemiddeld tegen 1,55% hogere rente uitzet dan het tarief waartegen de bank het inkoopt (‘cost of funds’). In de ‘analyst presentation’ van deze kwartaalcijfers laat ING grafisch zien hoe deze rentemarge zich over de recente periode heeft ontwikkeld.

ing-analysts-presentation-2016q3

Hieruit komt een relatief stabiel beeld naar voren, waaruit blijkt dat de rentemarge van ING in het verleden ook al op ongeveer dit niveau lag en -na een dip in 2015- inmiddels weer hersteld is naar het oude niveau. ING geeft in haar presentatie aan dat de deze trend de volatiliteit van de rente-resultaten van de divisie Financial Markets reflecteert.

Uit-zoomen

Wanneer over een langere periode naar de ontwikkeling van de rentemarge van ING wordt gekeken, ontstaat een ander beeld. Op basis van de ‘analyst presentations’ die ING op haar website publiceert sinds 2010, heb ik de netto rentemarge vanaf het eerste kwartaal van 2009 op een rij gezet. Dat levert de volgende grafiek op.

rentemarge-ing-2009-2016_cadension

Uit deze grafiek is af te lezen dat de rentemarge begin 2009 1,17% was en daarna relatief snel is gestegen naar een niveau van 1,47% in het vierde kwartaal van 2010. In het tweede kwartaal van 2012 was deze weer fors lager, namelijk 1,26%. Om daarna te stijgen naar de niveau’s die ING in haar laatste presentatie laat zien.

Vanuit deze tijdshorizon bekeken is de rentemarge niet zo stabiel als ING suggereert met de grafiek in haar presentatie. En is de nu gepresenteerde rentemarge van 1,55% niet alleen de bovenkant van de range over de afgelopen twee jaar, maar duidelijk de hoogste rentemarge die ING in de afgelopen zeven jaar heeft gerealiseerd.

Trend?

Voor zowel aandeelhouders, klanten als toezichthouders is het interessanter om naar deze ontwikkelingen op langere termijn te kijken en wat daarachter de drijvende krachten zijn geweest. In hoeverre is bijvoorbeeld het beleid van de ECB van invloed op deze rentemarge? Dat kan namelijk inzicht geven in de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de rentemarge, op het moment dat de ECB haar beleid gaat wijzigen. Dat is van belang, omdat de rentemarge een cruciale bron van inkomsten is voor de bank.

Voor klanten is de boodschap ook duidelijk; als er nog sprake is van een ‘liquiditeitsopslag’ in de financieringsrente, dan bent u sponsor geweest van bovenstaande grafiek. Want uit dezelfde presentatie blijkt ook dat de risicokosten voor de bank de laatste jaren juist zijn gedaald.