Rabobank en ABN AMRO halen opnieuw deadline niet

AFM, Herstelkader, Rentederivaten, Renteswaps

Bij de publicatie van 8 december 2017 over de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Herstelkader door de banken, stelde AFM dat zij er voor heeft gezorgd “dat alle ondernemers die geen aanbod meer kunnen verwachten voor het einde van dit jaar, een voorschot tot 100% van de coulancevergoeding krijgen.” Die voorschotten zouden vóór het einde van 2017 aan klanten worden aangeboden, aldus de AFM.

Vertraging

Inmiddels blijkt dat ook deze deadline niet is gehaald door ABN AMRO en Rabobank. ABN AMRO geeft op haar website aan dat ‘enkele honderden’ klanten het coulancevoorschot begin 2018 zullen ontvangen. Tegelijkertijd heeft Rabobank eind december naar een groep klanten een brief gestuurd waarin wordt medegedeeld dat de bank nog geen aanbieding voor een coulancevoorschot kan doen. Beide banken geven geen verdere duidelijkheid over de uiterlijke datum waarop hun klanten een coulancevoorschot mogen verwachten. Het is niet duidelijk óf en hoe AFM gaat ingrijpen naar aanleiding van deze overschrijding van de deadline.

Gemiddeld voorschot

Uit de update op de website van ABN AMRO blijkt overigens dat het gemiddeld uitbetaalde coulancevoorschot ruim € 35.000 bedraagt. Uit de gegevens van Rabobank is dat bedrag niet af te leiden, omdat niet duidelijk is hoeveel klanten het voorschot hebben geaccepteerd. Wel geeft Rabobank aan ruim € 254 mln aan voorschotten te hebben uitbetaald.

Rabobank en ABN AMRO zijn de twee banken die de meeste derivatendossiers in het Herstelkader hebben.