Met de huidige situatie rondom de uitvoering van het #herstelkader #rentederivaten is de oplossing complexer geworden dan het probleem. Dit vraagt om verregaande interventie, die nu niet te bekennen is.

Afwikkeling Herstelkader in 2020?

De voortgang bij de afwikkeling van het Herstelkader is teleurstellend. Op Twitter informeren wij elke maand over deze voortgang; zo blijkt op 24 april 2018 dat slechts 6% van alle klanten (die binnen...

Lees meer

Boetevrij aflossen in 2017?

Het Herstelkader voor rentederivaten schrijft niet alleen voor dat klanten een financiële compensatie over het verleden moeten krijgen, maar ook dat er voor de resterende looptijd van het rentederivaat aanpassingen moeten worden getroffen....

Lees meer

Interventie Herstelkader noodzakelijk

Nu uit de laatste voortgangsrapportage opnieuw de bevestiging is gekomen dat de banken verdere vertraging hebben opgelopen in de uitvoering van het Herstelkader, is interventie noodzakelijk. Zowel AFM als de minister van Financiën...

Lees meer