Hoekstra: 'De voorschotten die banken aan mkb-klanten betalen zijn onvoorwaardelijk wanneer klanten akkoord gaan met het voorstel tot herstel.' Contradictio in terminis. amweb.nl/financiele-pla…

Minister van Naïefciën?

Gezien de grote hoeveelheid vragen was het minister Hoekstra van Financiën niet gelukt om nog voor het zomerreces de kamervragen over rentederivaten te beantwoorden. Op 25 september stuurde de minister een brief naar...

Lees meer

Afwikkeling Herstelkader in 2020?

De voortgang bij de afwikkeling van het Herstelkader is teleurstellend. Op Twitter informeren wij elke maand over deze voortgang; zo blijkt op 24 april 2018 dat slechts 6% van alle klanten (die binnen...

Lees meer

Boetevrij aflossen in 2017?

Het Herstelkader voor rentederivaten schrijft niet alleen voor dat klanten een financiële compensatie over het verleden moeten krijgen, maar ook dat er voor de resterende looptijd van het rentederivaat aanpassingen moeten worden getroffen....

Lees meer

Interventie Herstelkader noodzakelijk

Nu uit de laatste voortgangsrapportage opnieuw de bevestiging is gekomen dat de banken verdere vertraging hebben opgelopen in de uitvoering van het Herstelkader, is interventie noodzakelijk. Zowel AFM als de minister van Financiën...

Lees meer