New Zealand: ver weg, zelfde probleem

AFM, Rentederivaten, Renteswaps, UK

comcom-logoDat de problematiek rondom de verkoop van renteswaps een internationaal probleem is, hadden we al gezien. In de UK, Duitsland en Nederland zijn er vele gevallen bekend. Nu blijkt dat ook in New Zealand hetzelfde speelt. Daar komen steeds meer klachten naar boven. En daar lijkt sprake te zijn van concreet ingrijpen.

Vooral boeren blijken gedupeerd te zijn, met name in de periode 2005-2009. En de betrokken banken worden met naam en toenaam genoemd. De Commerce Commission (‘New Zealand’s primary competition regulatory agency’) is bezig met een onderzoek. Daarin wordt bij gedupeerden geïnventariseerd waarom ze renteswaps hebben gekocht en hoe ze daarover zijn geadviseerd. Ondertussen heeft zij al wel aangekondigd dat zij de intentie heeft om deze zaken voor de rechter te brengen.

Dat is niet het enige dat de Commerce Commission heeft gedaan. Zij is ook een ‘standstill agreement’ met de banken overeengekomen, waarin is vastgelegd dat de extra tijd die met dit onderzoek gemoeid is geen belemmering vormt voor het proces dat de Commerce Commission mogelijk aanspant. Verder lijkt zij over dit onderwerp in contact te staan met de Britse toezichthouder, de FCA.

Uit de Q&A op de website van de Commerce Commmission blijkt dat ook hier bij ondernemers angst heerst dat er repercussies voor hun bankrelatie zijn als zij protest aantekenen tegen de lopende renteswap.

Medio 2014 komt de Commerce Commission met verdere uitspraken over het vervolg.