KCR: “urgente aanbevelingen aan banken, AFM en politiek”

AFM, Rentederivaten, Renteswaps

Het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) is een initiatief van drie advocaten en twee financieel specialisten. Cadension is één van de deelnemende partijen. Zij hebben met elkaar en met andere advocaten en specialisten afgelopen twee jaar veelvuldig contact gehad om de rentederivatenproblematiek met elkaar te bespreken en te analyseren. Aangezien zij ieder voor zich concludeerden dat een groot deel van de MKB-ers met serieuze problemen ter zake van deze rentederivaten kampt, maar uit angst voor het kwijtraken van hun geldlening of vanwege het gebrek aan middelen om extern  (juridisch) advies in te winnen geen actie onderneemt, hebben zij het idee opgevat om gezamenlijk deze doelgroep te ondersteunen met een rapport dat hun kennis van- en ervaring met de producten van de afgelopen jaren bevat.

Het KCR heeft geen rechtspersoonlijkheid maar is slechts een benaming om het rapport onder een duidelijke en herkenbare noemer aan de AFM, de minister van Financiën, de politiek, belangenorganisaties en de banken te presenteren.

Het KCR heeft het rapport belangeloos opgesteld om de MKB-ers te ondersteunen, zodat zij op basis van dit rapport, al dan niet met hun eigen adviseur, hun eigen positie eenvoudiger kunnen bepalen. Bovendien hoopt het KCR dat het rapport een prikkel voor banken zal zijn om bestaande problemen met MKB-ers adequaat op te lossen.

Tevens nodigt het KCR de AFM, de minister van Financiën, de politiek, belangenorganisaties en de banken uit om op basis van deze reactie nader in gesprek te gaan met KCR om het bestaande maatschappelijke probleem met deze rentederivaten adequaat op te lossen.

De deelnemers van het KCR zijn Hester Bais (BAIS Legal)Chantal van den Borne (2BW Advocaten), Patrick van Gerwen (Cadension), Rik Harmsen (Immix Advocaten) en Frank Wijn (Wijn Bancair Advies)

Het persbericht (KCR_Persbericht_15april2014  en het volledige rapport (KCR_reactie rapport AFM_14april2014zijn hier te downloaden.