Follow the Money: “levensgevaarlijke leningen woco’s”

Media, plofderivaten, Rentederivaten, woningcorporaties

Op 29 oktober 2014 publiceerde de financiële website Follow the Money (www.ftm.nl) een artikel over plofderivaten bij woningcorporaties, naar aanleiding van een onderzoek van Cadension. Daaruit blijkt dat tenminste tientallen woningcorporaties leningen met plofderivaten in hun portefeuille hebben, die niets van doen hebben met adequaat risicomanagement voor een corporatie.

Uit hetzelfde onderzoek van Cadension bleek dat deze extendible leningen o.a. op grote schaal zijn verkocht door de BNG en NWB. In het artikel geven zij commentaar op deze feiten. Bovendien komt Wormer Wonen aan het woord, die nietsvermoedend ook dit product blijken te hebben.

Het volledige artikel is te lezen via deze link: FTM