FD: ‘Kritiek op intrekken boete voor ABN AMRO inzake derivatendossier’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

FDHet Financieele Dagblad van 25 april 2017 besteedt aandacht aan de opmerkelijke intrekking van de boete die AFM aan ABN AMRO heeft gegeven in 2015. AFM deelde die boete uit, omdat ABN AMRO de zorgplicht heeft geschonden in het derivatendossier.

Dat is een opmerkelijke gang van zaken. Met het schenden van de zorgplicht heeft ABN AMRO de wet overtreden, zoals AFM destijds zelf meldde. Bovendien heeft de bank daarna zelf onvoldoende actie ondernomen om de daaruit voortvloeiende problemen op te lossen: de eigen herbeoordelingen schoten dusdanig fors te kort, dat de minister van Financiën moest ingrijpen. De bank reed op die manier twee keer door het rood. En toch trekt de toezichthouder vervolgens de boete in. Dat vraagt om meer uitleg.

Het uitdelen van de boete in oktober 2015 roept ook al veel vragen op. Deze werd namelijk alléén aan ABN AMRO gegeven, en niet aan de andere banken. Die hebben het op dit vlak echter niet beter gedaan dan ABN AMRO. Maar het speelt ook in de tijd dat kort ná het uitdelen van de boete, de AFM en minister van Financiën ingrijpen in het proces en de regie voor het oplossen van de derivatenproblemen weghalen bij de banken. Bovendien zou diezelfde minister van Financiën een maand later ABN AMRO gedeeltelijk naar de beurs brengen.

Zowel het uitdelen als het intrekken van de boete roept veel vragen op die om opheldering vragen.

Lees hier het artikel uit het FD: FD 25 april 2017 – Kritiek op intrekken boete inzake derivatendossier_1