FD: ‘Hof geeft ook grootbedrijf compensatie renteswaps’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

FDHet Financieele Dagblad bericht over een baanbrekend arrest van het Hof, dat grote consequenties kan hebben voor grotere ondernemingen met rentederivaten.. Rabobank stelde namelijk dat het een ‘professionele’ klant betreft, die voldoende deskundigheid had op het gebied van renteswaps. Desondanks gaf de bank zélf op diverse formulieren aan dat de klant ‘niet-professioneel’ was. Het Hof heeft geoordeeld dat de bank op basis van ‘know your customer’ wist (of behoorde te weten) dat deze klant niet deskundig was op het gebied van rentederivaten, en deze klant daarom ook als zodanig had moeten helpen en adviseren.

In de talloze zaken waarin ik klanten bijsta, zie ik regelmatig dat klanten volgens de formele criteria als ‘professioneel’ worden bestempeld, maar in werkelijkheid geen enkele deskundigheid hebben met betrekking tot renteswaps. En dat de bank die klant vervolgens ook (toch) als ‘niet-professioneel’ heeft bestempeld. Dat laatste blijkt nu echter binnen de regels van het Uniform Herstelkader Rentederivaten niet leidend te zijn; deze groep klanten valt buiten de werking van het Herstelkader. Banken en AFM willen daar (vooralsnog) niet van afwijken. Dat is onterecht, want daarmee heeft de bank misleidend gehandeld naar haar klanten; die klanten is namelijk bewust voorgehouden dat zij een hogere mate van bescherming c.q. zorgplicht krijgen, terwijl de bank daar niet naar handelt.

Dat deze tekortkoming zich nu aandient, is geen verrassing. Exact dezelfde discussie speelde jaren geleden al in Engeland. In mijn gesprek met Bully Banks in 2014 kwam dit aspect al nadrukkelijk aan de orde; ook daar werden klanten onterecht als ‘professioneel’ behandeld, en dat bleek één van de belangrijkste tekortkomingen in het ‘redress scheme’ in de UK. We waren dus al twee jaar geleden gewaarschuwd.