FD: ‘ABN Amro moet klant verborgen marge derivaat terugbetalen’

Media, Rentederivaten, Renteswaps

De Geschillencommissie van Kifid heeft ABN Amro veroordeeld tot het terugbetalen van de marge die zij heeft gemaakt op de advisering van een complexe optieconstructie, een zogenaamde Cap met Knock-In Floor.

Bij deze constructie koopt de klant zowel een optie als dat hij twee opties verkoopt aan de bank. Uit de berekeningen van Cadension bleek echter dat niet de gehele opbrengst van de twee verkochte opties aan de klant ten goede was gekomen. Deze marge was voor de klant niet zichtbaar.

Dit is de eerste uitspraak waarbij een bank de marge op de verkoop van een rentederivaat moet terugbetalen aan de klant. Uit diverse publicaties is gebleken dat deze marge één van de drijfveren was voor de grootschalige verkoop van rentederivaten. Ook in het Uniform Herstelkader Rentederivaten wordt gesteld dat de verkoop van rentederivaten voor banken vaak commercieel interessant was.

Lees hier het artikel in het Financieele Dagblad van 22 juli 2017: FD 22 juli 2017