Duidelijkheid DNB en AFM noodzakelijk

Nieuws

In de afgelopen jaren zijn diverse fundamentele aspecten van renteswaps, en de manier waarop deze worden gecombineerd met Euribor-leningen, aan de orde gesteld. Toch zijn die vragen nog steeds niet beantwoord door de betrokken toezichthouders. Nu komende week het Uniforme Herstelkader Rentederivaten MKB definitief wordt afgerond, wordt het hoog tijd dat AFM en DNB duidelijkheid geven over deze zaken.

Negatieve waarde = obligo

Dat de banken de negatieve waarde van een renteswap meerekenen in het obligo van de klant, is inmiddels bekend. Dat dit gevolgen kan hebben voor klanten, spreekt voor zich. Toch heeft AFM zich nog steeds niet hierover uitgesproken, sinds haar misvatting die zij in haar rapport hierover heeft gepubliceerd. Hiermee krijgen klanten niet alleen een onvolledig beeld van de problematiek, maar hebben banken de mogelijkheid om te verwijzen naar het (foutieve) rapport van AFM om onder deze discussies uit te komen.

Een ander aspect hiervan is, dat banken mogelijk die totale uitstaande negatieve waarde bij haar klanten niet hebben opgenomen in hun balans. Dat zou betekenen dat enkele miljarden aan krediet zou ontbreken op de balansen van de banken. En dat hun kredietrisico, gemeten in Risk Weighted Assets, wordt onderschat. Drie jaar geleden bedroeg die negatieve waarde naar schatting € 4 miljard. Zowel voor toezichthouder DNB als voor beleggers in banken is het van belang om te weten of dit correct is verwerkt.

Mismatch looptijden

Met grote regelmaat blijkt dat 10-jarige renteswaps zijn gecombineerd met Euribor-leningen met een veel kortere looptijd, soms zelfs met ‘onbepaalde looptijd’ en met rekening courant kredieten. Dat stelt de bank in staat om volgens de Basel-regels mogelijk een lager kapitaal aan te houden voor het verstrekte krediet, wanneer dat wordt vergeleken met een lening met een looptijd van 10 jaar. De vraag aan DNB is daarom, hoe dit verwerkt is in de door de bank gemeten Risk Weighted Assets en hoe daarmee rekening is gehouden bij de Asset Quality Review. Ook dit aspect heeft potentieel tot gevolg dat de Risk Weigthed Assets van de banken hoger zijn (en kapitaalratio’s lager) dan wat zij zelf communiceren.