Dijsselbloem geeft update renteswaps

Nieuws

MinFinOp 1 september heeft minister Dijsselbloem een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, met daarin de stand van zaken rondom rentederivaten in het MKB. Daarin staat een aantal interessante uitspraken, waar ondernemers hoop uit kunnen putten. Een korte samenvatting.

 • Vóór eind 2014 gaan de banken alle contracten met rentederivaten herbeoordelen.
 • AFM verwacht dat ook reeds (voortijdig) beëindigde contracten worden herbeoordeeld. Ook ondernemers die eerder hebben besloten om (al dan niet vrijwillig) hun renteswap af te kopen, komen dus in aanmerking. Dit is een belangrijke groep.
 • Bij de huidige herbeoordelingen heeft AFM gezien dat de banken nog niet rekening houden met alle relevante aspecten. Voorstellen die ondernemers nu ontvangen op basis van een herbeoordeling, dienen dus ook in dat licht inhoudelijk te worden beoordeeld.
 • Bij de beoordeling moeten banken de volgende principes hanteren:
  • vergelijkbare gevallen worden gelijk behandeld;
  • klanten moeten zich zoveel mogelijk kunnen vinden in de geboden oplossing;
  • bij de oplossing moet ook meespelen of de bank gedurende de looptijd van het derivaat adequaat heeft geïnformeerd en geadviseerd;
  • financiële compensatie ligt voor de hand in geval van:
   • overhedge (hoofdsom rentederivaat hoger dan hoofdsom financiering, bijvoorbeeld door aflossingen)
   • situatie waarbij het product niet past bij de kennis en ervaring van de klant
   • als er sprake is van niet-passend advies

Indien deze criteria naar volle omvang worden toegepast, zou dat een enorme verbetering zijn voor ondernemers die nu problemen ondervinden (of ondervonden!) van rentederivaten.

Zover is het echter nog niet. AFM verwacht van de banken dat zij hun klanten hierover actief informeren. Dat gebeurt echter nog niet. Het is dus van groot belang om als gedupeerde hierin zelf het initiatief te nemen en een klacht in te dienen bij de bank. Gezien de mogelijke verjaringstermijn is het van belang om dat zo snel mogelijk te doen.

Indien na het doorlopen van de klachtenprocedure nog geen acceptabele oplossing is gerealiseerd, kan de klant de stap naar Kifid stellen. Daar wordt een tijdelijk loket geopend voor MKB’ers met rentederivaten, zoals enkele maanden geleden al door het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) was voorgesteld. Gezien de complexiteit is het indienen van een goed onderbouwde case cruciaal om een goede uitspraak van Kifid te kunnen krijgen.