Treasury

Derivaten kunnen zeer effectieve financiële instrumenten zijn om risico’s binnen uw onderneming te managen. Veel voorkomende derivaten zijn rentederivaten en valutaderivaten. Verantwoord gebruik vereist deskundigheid, zorgvuldige informatievoorziening en goed risicomanagement. Daarvan blijkt in de praktijk helaas lang niet altijd sprake te zijn.  Als een derivaat verkeerd wordt toegepast, kan dat zelfs leiden tot het creëren van een nieuw risico voor de onderneming, in plaats van dat risico wordt afgedekt. Omdat deze producten meestal worden afgesloten om het risico op grote onderliggende kasstromen af te dekken (zoals rentelasten op financieringen of omzet in vreemde valuta), kunnen ze een grote impact hebben op het resultaat van de onderneming.

Geschikt

Treasuryproducten worden meestal geadviseerd door banken of treasury consultant bureaus. Cadension analyseert en beoordeelt het advies dat ten grondslag ligt aan de huidige derivatenpositie. Wij geven duidelijk inzicht in de kwaliteit van het advies; sluit het advies aan bij uw behoefte, financiële positie en risicoprofiel? We onderzoeken ook of er andere producten beschikbaar zijn om het risico af te dekken en beoordelen of die beter of juist minder geschikt zijn bij de specifieke situatie van de onderneming.

Oplossing

Ondernemingen met derivaten staan wij bij in gesprekken met de bank om tot een oplossing te komen, zonder meteen in een juridisch traject te komen. Op deze manier heeft Cadension al diverse zaken succesvol afgerond. Indien een juridische procedure alsnog nodig blijkt, kunnen wij in contact brengen met gespecialiseerde advocaten.