Als lid van een Raad van Commissarissen of van een Raad van Toezicht ondervindt u toenemende eisen over uw rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder. Soms is dat formeel vastgelegd, vaak gaat het ook over een ‘morele’ verantwoordelijkheid die u vanuit de publieke opinie krijgt opgelegd. Dat laatste komt vooral voor in geval van tegenvallers of calamiteiten.

Dat soort tegenvallers kunnen op het financiële vlak liggen. En kunnen hele specifieke deskundigheid vereisen. Een concreet voorbeeld daarvan zijn rentederivaten. Dit zijn complexe financiële producten die sinds het eind van de jaren ’90 in steeds grotere mate zijn toegepast in het financiële beleid. Niet alleen bij grote multi-nationals, maar ook bij veel kleinere bedrijven. En niet te vergeten bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen en gemeenten.

Een constructie die ooit bedoeld was als instrument voor risico-management kan transformeren in een positie die juist risico’s creëert. Er zijn helaas genoeg praktijkvoorbeelden waarbij dit grote gevolgen heeft gehad; denk bijvoorbeeld aan Vestia en Holland Casino.

Eigen oordeel

Als toezichthouder wordt u geacht ook over dit soort complexe constructies een oordeel te vormen. Voor de informatievoorziening bent u grotendeels afhankelijk van management-rapportages die u van de directie ontvangt. Eventueel ondersteund door een verklaring of presentatie van de betrokken bank en een oordeel van de accountant. Hoe kunt u zelfstandig en onafhankelijk een oordeel vormen op basis van die informatie? Het is onmogelijk om als toezichthouder over al die (actuele) kennis te beschikken.

Toezicht door inzicht

Cadension beschikt over deskundigheid omtrent rentederivaten en plaatst dit in een bredere bedrijfseconomische context. Daarmee kunnen wij u helpen om tijdig risico’s te signaleren, gerichte vragen te stellen en de juiste informatie op te vragen. Wanneer u een onafhankelijke beoordeling van de derivatenpositie wil, kan Cadension een ‘second opinion’ voor u uitvoeren. Indien nodig, assisteren wij toezichthouders ook in de gesprekken met de directie en/of de accountant. Daarmee neemt Cadension het inhoudelijke toezicht niet van u over; u krijgt gaandeweg meer inzicht om uw toezicht te versterken.