Vanuit de dealing rooms bij banken zijn de laatste vijftien jaar talloze complexe producten – ooit alleen bedoeld voor de handel tussen banken – verkocht aan bedrijven. Bedrijven met professionele treasury afdelingen kunnen die op waarde schatten. Maar bij veel andere bedrijven is dat een heel ander verhaal.

Toch lijkt het op het eerste gezicht soms aantrekkelijk deze producten af te sluiten. Omdat die bijvoorbeeld een specifiek renterisico afdekken, waar u nog niet aan had gedacht. Of waarvan u niet wist dat u het kón afdekken. Aangezien deze producten of structuren grote impact hebben op uw financieel beleid – ook vanwege de vaak lange looptijden – heeft een onvoldoende deskundige blik al snel grote gevolgen.

Cadension staat klanten bij die op cruciale momenten zelf onvoldoende kennis en ervaring in huis hebben:

 • Treasury-, beleggings-, betalingsverkeer- en vermogensbeheerproducten
 • Inzichtelijk maken van complexe financiële producten
 • Beoordeling of producten aansluiten bij uw behoeften en risicoprofiel
 • Impactanalyse onjuist advies en/of onjuist product
 • Advies over oplossing conflicten
 • Waardebepaling van rentederivaten
 • Schadeberekening rentederivaten
 • Second opinion op door klanten ontvangen schadeberekeningen
 • Due diligence
 • Indien gewenst, inschakelen van gespecialiseerde advocaten
 • Ondersteuning van advocaten in gerechtelijke procedures
 • Governance: second opinion, training & advies voor toezichthouders