De complexiteit in de financiële dienstverlening heeft een grote vlucht genomen. Steeds meer geavanceerde producten en constructies worden geadviseerd, ontwikkeld door specialisten. Dat kan tot (onvoorziene) risico’s leiden.

Deze risico’s kunnen grofweg op twee manieren ontstaan: in het product zelf zitten risico’s die niet goed zichtbaar zijn of het product is ondeskundig toegepast op de specifieke situatie van de klant. Wanneer zo’n risico slecht uitpakt, kan dat vervolgens leiden tot een schadeclaim op basis van wanprestatie of onrechtmatige daad.

Wanneer er sprake is van een mogelijke claim, onderzoeken we of en welke inhoudelijke feiten er zijn die ten grondslag kunnen liggen aan een claim. Op basis van dit (forensisch) onderzoek en analyse wordt een gedetailleerde en degelijk onderbouwde schadebegroting opgesteld. In het vervolgtraject kunnen we ondersteunen in de (schikkings)onderhandelingen. Indien er sprake is van een gerechtelijke procedure, werken we nauw samen met uw advocaat.

Cadension staat klanten en gerenommeerde advocaten bij die op cruciale momenten behoefte hebben aan specifieke expertise:

 • Treasury-, beleggings-, hypotheek- en vermogensbeheerproducten
 • Schadeberekening bij financiële producten en diensten
 • Litigation support (financiële expertise bij juridische geschillen)
 • Gerechtelijk deskundige (op benoeming door de rechtbank)
 • Forensisch onderzoek
 • Second opinion op deskundigenrapporten en/of schadeberekeningen
 • Contra expertise op door u ontvangen deskundigenrapporten en/of schadeberekeningen
 • Inzichtelijk maken van complexe financiële producten
 • Impactanalyse onjuist advies en/of onjuist product
 • Due diligence
 • Waardebepaling van rentederivaten
 • Indien gewenst, inschakelen van gespecialiseerde advocaten
 • Governance: second opinion, training & advies voor toezichthouders