De complexiteit in de financiële dienstverlening heeft een grote vlucht genomen. Steeds meer geavanceerde producten en constructies worden geadviseerd, ontwikkeld door specialisten. Dat kan tot risico’s leiden, zowel in specifieke, individuele situaties als in collectieve situaties.

Toch lijkt het op het eerste gezicht soms aantrekkelijk deze producten af te sluiten. Omdat die bijvoorbeeld een specifiek renterisico afdekken, waar u nog niet aan had gedacht. Of waarvan u niet wist dat u het kón afdekken. Aangezien deze producten of structuren grote impact hebben op uw financieel beleid – ook vanwege de vaak lange looptijden – heeft een onvoldoende deskundige blik al snel grote gevolgen.

Cadension staat klanten en advocaten bij die op cruciale momenten zelf onvoldoende specifieke kennis en ervaring in huis hebben:

 • Treasury-, beleggings-, betalingsverkeer- en vermogensbeheerproducten
 • Schadeberekening bij financiële producten en diensten
 • Litigation support (financiële expertise bij juridische geschillen)
 • Gerechtelijk deskundige (op benoeming door de rechtbank)
 • Forensisch onderzoek
 • Second opinion op deskundigenrapporten
 • Inzichtelijk maken van complexe financiële producten
 • Impactanalyse onjuist advies en/of onjuist product
 • Second opinion op door klanten ontvangen schadeberekeningen
 • Contra-expertise op deskundigenrapport
 • Due diligence
 • Waardebepaling van rentederivaten
 • Indien gewenst, inschakelen van gespecialiseerde advocaten
 • Governance: second opinion, training & advies voor toezichthouders