Das Kapital: ‘Banken harken miljoenen binnen voor onderwijs via renteswaps’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Das Kapital schreef een artikel over de (gebrekkige) voortgang van de afwikkeling van het Herstelkader voor rentederivaten en de positie van onderwijsinstellingen. Deze instellingen (net als de meeste andere (semi-)publieke instellingen) worden namelijk in de meeste gevallen uitgesloten van compensatie volgens het Herstelkader. Dit probleem is al vele malen aangekaart bij politiek en toezichthouder, ondermeer door het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR), maar daarop is geen adequaat gehoor gegeven.

Het artikel van Das Kapital is mede gebaseerd op de periodieke voortgangsmeting die Cadension uitvoert. De voortgangsrapportage van AFM vindt namelijk slechts eenmaal per half jaar plaats, waardoor het niet mogelijk is om een actueel beeld te krijgen.

Lees hier het artikel: ‘Banken harken miljoenen binnen voor onderwijs via renteswaps