Patrick van Gerwen heeft zowel brede als diepe ervaring in treasury en vermogensbeheer en consultancy. Hij is bedrijfseconoom, Register Beleggings Analist, Register Treasurer en Financieel Forensisch Expert. Tevens is hij Gerechtelijk Deskundige en wordt hij als onafhankelijke deskundige door de rechtbank ingeschakeld. Opleiding en werkervaring zijn bij hem altijd hand in hand gegaan. Daardoor kan hij als financieel specialist complexe kwesties vanuit verschillende invalshoeken benaderen. En verbanden ontrafelen, die van belang zijn voor het oplossen van problemen. Dat leidt vaak tot verrassende en vernieuwende inzichten.

In 2013 heeft hij Cadension opgericht. Hij verschijnt regelmatig in de pers om commentaar te geven op actuele ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Meer informatie vindt u op zijn LinkedIn-profiel.

Neem contact op

M: +31 (0) 61 104 67 95
E:   info@cadension.com
A:   Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam