Viewing posts categorised under: Media

Column MKB Servicedesk, 22 september 2015

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Lees hier de column voor MKB Servicedesk: column 22 september 2015

FTM: ‘ABN en Rabo in het nauw na zeperd ING’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Naar aanleiding van het ingrijpende arrest van Hof, waarbij de renteswap is vernietigd, schreeft Follow the Money een scherp artikel over inhoud en achtergrond. Hierin wordt duidelijk uitgelegd hoe de ‘allowance faciliteit’ werkt en op welke punten ING tekortschiet.

Lees het hele artikel via deze link: Follow the Money

BNR: impact arrest op ondernemers en banken

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

BNRIn het programma BLT werd me gevraagd wat de impact is van het arrest van het Hof, waarbij dwaling is toegewezen bij een renteswap-zaak. Over mogelijkheden voor ondernemers en mogelijke schade voor banken.

Via deze link is het interview terug te luisteren: BNR 21 september 2015

Baanbrekend arrest: dwaling bij renteswap

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

FDVorige week heeft het Hof een baanbrekend arrest gepubliceerd. Daarin is gesteld dat een ondernemers een renteswap heeft gekocht, maar dat ING hem daarbij onvolledig heeft geïnformeerd. Als de bank dat wél had gedaan, zo stelt het Hof, dan had deze ondernemer die renteswap niet gekocht. En dus moeten alle betalingen vanwege die renteswap worden teruggedraaid. Het Financieele Dagblad berichtte daarover vandaag op de voorpagina.

Dat heeft zeer grote gevolgen voor andere ondernemers die problemen hebben met een rentederivaat. Nu is het zo dat gedupeerden niet zomaar alle betalingen vanwege de renteswap kunnen opeisen. Het Hof stelt namelijk -terecht- dat beoordeeld moet worden wat de ondernemer met zijn renterisico zou hebben gedaan als hij wel goed en volledig was geadviseerd. Dat kan in elk geval anders zijn en zal dus individueel moeten worden vastgesteld. Bovendien vraagt dat om deskundige berekeningen met de juiste rekenmodellen, waarmee aangetoond kan worden wat de kosten van dat alternatief zouden zijn geweest. Cadension heeft ruime ervaring in zowel het reconstrueren van een goed advies als alle bijbehorende berekeningen.

FTM: ‘Doorbraak in derivatendossier’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Financieel nieuws website Follow the Money (FTM.nl) publiceerde op 26 augustus een artikel over ABNAmro, de eerste Nederlandse bank die een voorziening treft voor de compensatie in de rentederivaten dossiers. Hoe groot deze voorziening is, wil de bank niet prijsgeven. Dat roept vanzelfsprekend direct de vraag op of die voorziening wel groot genoeg is. Zo is inmiddels bekend dat banken hun beleid op het gebied van compensatie voor verhogingen van rente-opslagen hebben gewijzigd naar aanleiding van een aantal recente uitspraken van de rechtbank. Cadension berekende eerder al dat dat een grote financiële impact voor de banken kan hebben. Een zeer conservatieve inschatting komt uit op zo’n € 100 mln, maar zou ook zomaar een veelvoud daarvan kunnen zijn.

De vraag is of andere banken zullen volgen. Immers, verwacht mag worden dat de aard van de problematiek bij de verschillende banken vergelijkbaar is. De omvang per bank zal wel verschillen; aangezien bekend is dat Rabobank de meeste rentederivaten heeft verkocht, ligt het voor de hand dat binnenkort ook vanuit Utrecht het nieuws komt dat er een voorziening is getroffen.

‘Fruitteelt’, over peren en rentederivaten

Media, Rentederivaten, Renteswaps

nfo_logoHet vakblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, ‘Fruitteelt’, verwijst in de rubriek Opmerkelijk naar een recent verhaal in het Friesch Dagblad. Het is duidelijk dat fruittelers zich geen knollen voor citroenen laten verkopen, want ze hebben de kern van het verhaal er feilloos uitgelicht.

Lees hier het artikel in Fruitteelt: Fruitteelt 17_2015

“Ondernemer is nog niet af van rentederivaat” (Friesch Dagblad)

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Friesch DagbladIn het Friesch Dagblad van 13 augustus 2015 stond een aantal artikelen over rentederivaten, en dan met name over hoe banken omgaan met herbeoordelingen en het oplossen van de problemen. Hierin wordt duidelijk dat banken weliswaar vaker bereid blijken te zijn om te schikken, maar dat het zeker niet vanzelf gaat. En dat herbeoordelingen bijna altijd onvolledig zijn doordat ze op cruciale punten niet ingaan.

Via onderstaande links zijn de artikelen te lezen:

Friesch Dagblad 13 aug 2015_1

Friesch Dagblad 13 aug 2015_2

 

Woningcorporatie in het rood door derivaten

Media, plofderivaten, Rentederivaten, woningcorporaties

FDOp 15 juli 2015 publiceerde het Financieele Dagblad een artikel over de Rotterdamse woningcorporatie SOR, die door plofderivaten een fors negatief resultaat moet boeken over 2014. Door de gewijzigde jaarverslaggevingsregels moeten zogenaamde ‘embedded derivaten’ in bepaalde gevallen afzonderlijk worden gerapporteerd. Bij plofderivaten (ofwel ‘extendible leningen’) is dat het geval. Bij veel andere woningcorporaties zal dit dus nu ook zichtbaar worden.

Lees hier het volledige artikel: FD 15 juli 2015

Column MKB Servicedesk, 22 april 2015

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

MKB ServicedeskLees via deze linke de column op de website van MKB Servicedesk: ‘AFM geeft bezitters renteswaps munitie’

FTM: ‘Banken fluisteren MKB-voormannen angst in’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Kifid openFollow the Money publiceerde op 25 maart een artikel over de rol die MKB Nederland en ONL hebben gespeeld bij het realiseren van het KiFiD loket voor MKB’ers met rentederivaten. Dat loket werd geopend naar aanleiding van een suggestie door het Kenniscentrum Rentederivaten. Naar nu blijkt hebben MKB Nederland en ONL de belangen van hun achterban niet goed behartigd; ze hebben zich laten inpalmen door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Daardoor kunnen nu minder MKB’ers gebruik maken van deze laagdrempelige oplossing. Dat vermoeden bestond al langer, maar op basis van correspondentie van ambtenaren van het Ministerie van Financiën wordt dat nu op vrij schokkende wijze duidelijk.

Volg deze link voor het volledige artikel: ‘Banken fluisteren MKB-voormannen angst in’