Viewing posts categorised under: Media

Friesch Dagblad: ‘Uitstel verjaring belooft weinig goeds’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

In het Friesch Dagblad van 11 april werd een opinie van Patrick van Gerwen gepubliceerd, over het uitstel van verjaring dat de derivatencommissie met de banken is overeengekomen.

Lees hier het artikel : Friesch Dagblad 11 april 2016

FTM: ‘De schimmige praktijk van derivatenverkoop’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

In het onderzoek naar de manier waarop rentederivaten aan het mkb zijn verkocht, komt steeds meer naar boven. Zo blijkt nu dat aan ondernemers destijds werd voorgehouden dat de rente wel eens flink kon gaan stijgen, terwijl de rentevisie van de bank was dat die juist zou gaan dalen. In mijn praktijk hoor ik vaak van klanten dat er een angst voor een rentestijging werd ‘aangepraat’ en dat het afdekken daarvan urgent was.

Follow the Money schreef een uitgebreid artikel hierover en kwam tot de conclusie dat deze verkoopmethode van renteswaps bij alle banken op soortgelijke wijze ging. Voormalige bankmedewerkers bevestigen deze verkoopmethode.

Lees het artikel via deze link: ‘De schimmige praktijk van derivatenverkoop aan het mkb’

Persbericht KCR: “Goede start, maar te traag en onduidelijk”

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

KCRNaar aanleiding van het persbericht vanochtend van AFM, over het herstelkader voor banken bij de compensatie van rentederivaten, heeft het Kenniscentrum Rentederivaten bijgaand persbericht als reactie gepubliceerd. Dit dient tevens als input voor het Tweede Kamerdebat dat hierover op donderdag 3 maart zal worden gehouden.

KCR_persbericht_1maart2016

ABN vergoedt verhoging rente-opslagen

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Na jarenlange discussies heeft ABN Amro uiteindelijk -als eerste bank- besloten om de opslagverhogingen te vergoeden. Deze opslagverhogingen zijn doorgevoerd op financieringen waarbij het renterisico werd afgedekt met rentederivaten. Zo werd een renteswap vaak geadviseerd door de bank om daarmee de rentelasten voor de onderneming vast te leggen, als bij een lening met een vaste rente. Bij een opslagverhoging op de rente van de financiering, bijvoorbeeld door een markt- of liquiditeitstoeslag, werden die rentelasten alsnog hoger.

Het is de vraag wat de andere banken nu gaan doen met deze rente-opslagen. Zullen zij de opslagverhogingen ook gaan terugdraaien en compenseren aan hun klanten? Daarbij is er trouwens nog wel een belangrijk aandachtspunt. In de praktijk blijkt dat de bank de rente-opslag weliswaar vergoedt, maar niet altijd over de gehele hoofdsom. Het is dus goed om die berekening bij de bank op te vragen en te (laten) analyseren op juistheid. Cadension kan dat soort berekeningen voor u maken, zodat u zeker weet dat u de vergoeding voor de opslagverhoging krijgt waar u recht op heeft.

Follow the Money schreef een artikel hierover, waarin Cadension commentaar geeft op de beleidswijziging van ABN Amro: “ABN als eerste door de knieën om derivaten: mkb opslagverhogingen worden terugbetaald”

 

 

FTM: ‘De AFM is van het padje af’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

In dit artikel van Follow the Money wordt nog eens duidelijk op een rij gezet hoe de hele problematiek rondom rentederivaten in het MKB is behandeld door de AFM. Daarbij komt de rol van het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR), mede opgericht door Patrick van Gerwen, uitgebreid aan bod.

Lees hier het artikel: De AFM is van het padje af

FTM: “Dit is wat er niet deugt aan herbeoordelingen”

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Follow the Money volgt al jarenlang de ontwikkelingen op het gebied van rentederivaten in het MKB en heeft regelmatig voor baanbrekende journalistiek op dit vlak gezorgd. Deze keer een artikel waarin nauwgezet wordt aangegeven waarom die herbeoordelingen nou eigenlijk niet deugen: “Dit is wat er niet deugt aan de herbeoordelingen”

 

FD: “Nieuwe kansen voor mkb na draai AFM”

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

FDDat minister Dijsselbloem hard heeft ingegrepen bij de banken en bij AFM, wordt alom bewierookt. Maar het feit dat AFM pas zo laat in de gaten zou hebben dat er iets mis, roept alom grote verbazing op.

Lees het artikel in het Financieele Dagblad via de volgende links:

FD 8 decembber 2015 – Onbegrip over late draai AFM

FD 8 december 2015 – Nieuwe kansen voor mkb na draai AFM

Friesch Dagblad: “Beoordeling derivaten slecht”

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Het Friesch Dagblad berichtte op 5 december over de conclusie van minister Dijsselbloem dat de de banken collectief hun herbeoordelingen van rentederivaten onvoldoende en onjuist hebben uitgevoerd. Hierin komt ook Cadension aan het woord, om te benadrukken dat snelle actie nu vereist is om ondernemers ook concreet te helpen.

Lees hier het hele artikel:Friesch Dagblad 5 dec 2015

Herbeoordelingen moeten opnieuw

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

nos_journaalBaanbrekend nieuws van minister Dijsselbloem. Hij stelt dat de banken de herbeoordelingen van de rentederivaten ‘onvolledig en onjuist’ hebben uitgevoerd. En dus moet (wéér) alles opnieuw. Niet alleen de banken schieten hierin fors tekort volgens de minister, maar AFM had ook veel strenger moeten toezien. In een reactie voor de NOS gaf ik commentaar op deze laatste ontwikkelingen.

Lees het artikel via deze link: Banken opnieuw in de fout

 

FTM: ‘Renteswap kost Isala 25 miljoen’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Onderzoek van financiële nieuws website Follow the Money heeft aangetoond dat een ziekenhuis in Zwolle forse schade heeft opgelopen door ondeskundig gebruik van renteswaps. Lees hier het hele artikel, met commentaar van Patrick van Gerwen (Cadension) en Hester Bais (Bais Legal): Renteswap kost Isala kliniek minstens 25 miljoen