Viewing posts categorised under: Media

FD: ‘ABN Amro moet klant verborgen marge derivaat terugbetalen’

Media, Rentederivaten, Renteswaps

De Geschillencommissie van Kifid heeft ABN Amro veroordeeld tot het terugbetalen van de marge die zij heeft gemaakt op de advisering van een complexe optieconstructie, een zogenaamde Cap met Knock-In Floor.

Bij deze constructie koopt de klant zowel een optie als dat hij twee opties verkoopt aan de bank. Uit de berekeningen van Cadension bleek echter dat niet de gehele opbrengst van de twee verkochte opties aan de klant ten goede was gekomen. Deze marge was voor de klant niet zichtbaar.

Dit is de eerste uitspraak waarbij een bank de marge op de verkoop van een rentederivaat moet terugbetalen aan de klant. Uit diverse publicaties is gebleken dat deze marge één van de drijfveren was voor de grootschalige verkoop van rentederivaten. Ook in het Uniform Herstelkader Rentederivaten wordt gesteld dat de verkoop van rentederivaten voor banken vaak commercieel interessant was.

Lees hier het artikel in het Financieele Dagblad van 22 juli 2017: FD 22 juli 2017

FD: kritiek op gebrek aan voortgang

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Deze week kondigden de banken aan dat er wederom sprake is van verdere vertraging. Tot op heden zijn nauwelijks compensatievoorstellen door de banken verstuurd (met uitzondering van Deutsche Bank en Van Lanschot) en wordt medegedeeld dat zelfs de allereerste stap in het Herstelkader-proces (de beoordeling of klanten voldoen aan de toelatingscriteria) nog niet is afgerond.

Het Financieele Dagblad publiceerde een artikel met daarin de reacties van een aantal betrokken partijen, waaronder Cadension.

Lees het artikel via deze link: FD 3 okt 2017_Kritiek op gebrek aan voortgang

FD: ‘Aantal kwetsbare mkb-klanten krijgt voorschot’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Op vrijdag 30 juni publiceerde AFM haar voortgangsrapportage over de afhandeling van het Herstelkader door de banken. De conclusie was vooraf al duidelijk, namelijk dat er nog maar zeer weinig compensatievoorstellen naar klanten zijn verstuurd. De grootste banken in dit verhaal, ABN AMRO en Rabobank, hebben nog geen enkel voorstel verstuurd. En de laatste klanten van deze banken krijgen dat voorstel waarschijnlijk pas ‘in de loop van 2018’. Dat betekent dus nóg verdere vertraging.

Het nieuws zat vooral in het dat banken zullen gaan werken met voorschotten. De ‘kwetsbare groep’, zoals klanten die bij Bijzonder Beheer zetten, krijgen daarbij voorrang. Dat klinkt als een goede oplossing, maar deze voorschotten worden uiterlijk eind 2017 uitgekeerd; dat kan dus nog wel een half jaar duren. Bovendien wordt een deel van deze kwetsbare groep, om onnavolgbare reden, uitgesloten van deze regeling. En is het voorschot voor deze klanten niet onvoorwaardelijk; als ze het uiteindelijke voorstel (dat mogelijk pas in 2018 komt) niet accepteren, dan zullen ze het voorschot moeten terugbetalen.

ABN AMRO gaat de overige klanten ook in 2017 een voorschot geven. AFM is nog in gesprek met Rabobank om hen hetzelfde te laten doen.

Lees hier het volledige artikel in het FD: FD 1 juli 2017

EenVandaag 15 juni 2017

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

In de uitzending van 15 juni gaf Patrick van Gerwen (Cadension) commentaar op de actuele situatie met betrekking tot rentederivaten in het MKB. De uitvoering van het Herstelkader door banken heeft (opnieuw) vertraging opgelopen. Een gedupeerde klant laat zien wat de consequenties daarvan zijn.

De uitzending is te terug te zien via deze link: EenVandaag

 

FD: ‘Kritiek op intrekken boete voor ABN AMRO inzake derivatendossier’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

FDHet Financieele Dagblad van 25 april 2017 besteedt aandacht aan de opmerkelijke intrekking van de boete die AFM aan ABN AMRO heeft gegeven in 2015. AFM deelde die boete uit, omdat ABN AMRO de zorgplicht heeft geschonden in het derivatendossier.

Dat is een opmerkelijke gang van zaken. Met het schenden van de zorgplicht heeft ABN AMRO de wet overtreden, zoals AFM destijds zelf meldde. Bovendien heeft de bank daarna zelf onvoldoende actie ondernomen om de daaruit voortvloeiende problemen op te lossen: de eigen herbeoordelingen schoten dusdanig fors te kort, dat de minister van Financiën moest ingrijpen. De bank reed op die manier twee keer door het rood. En toch trekt de toezichthouder vervolgens de boete in. Dat vraagt om meer uitleg.

Het uitdelen van de boete in oktober 2015 roept ook al veel vragen op. Deze werd namelijk alléén aan ABN AMRO gegeven, en niet aan de andere banken. Die hebben het op dit vlak echter niet beter gedaan dan ABN AMRO. Maar het speelt ook in de tijd dat kort ná het uitdelen van de boete, de AFM en minister van Financiën ingrijpen in het proces en de regie voor het oplossen van de derivatenproblemen weghalen bij de banken. Bovendien zou diezelfde minister van Financiën een maand later ABN AMRO gedeeltelijk naar de beurs brengen.

Zowel het uitdelen als het intrekken van de boete roept veel vragen op die om opheldering vragen.

Lees hier het artikel uit het FD: FD 25 april 2017 – Kritiek op intrekken boete inzake derivatendossier_1

Opinie FD: klachtenloket banken voor MKB lost problemen niet op

AFM, Media

FDIn het FD van 31 maart 2017 is een opinie van Patrick van Gerwen gepubliceerd, naar aanleiding van het nieuws dat de Nederlandse Vereniging van Banken een klachtenloket voor MKB-ers wil oprichten. Als dat net zo gaat werken als het klachtenloket voor rentederivaten, heeft dat weinig zin. Eerst zullen de banken de manier waarop zij intern omgaan met klachtbehandeling stevig op de schop moeten nemen.

Lees hier het artikel: FD 31mrt2017 – Klachtenloket NVB

Das Kapital: ‘Staat banken swapclaim des doods te wachten?’

Media, Rentederivaten, Renteswaps, UK

Das KapitalOp Das Kapital is een artikel gepubliceerd over de mogelijke claims die banken nog boven het hoofd hangen, ook al is er een Herstelkader. Daarbij wordt, op basis van onderzoek en artikelen van Cadension, onder andere een vergelijking gemaakt met de Britse situatie.

Lees hier het artikel: ‘Staat banken swapclaim des doods te wachten?

 

BNR: klachtenloket voor MKB-ers over financiering

AFM, Media

BNROp 20 februari lanceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het initiatief om een klachtenloket te openen voor MKB-ers die een klacht tegen hun bank hebben. Het gaat dan vooral om problemen die ontstaan vanwege de financiering.

BNR besteedde in het programma Spitsuur aandacht aan dit plan en vroeg Patrick van Gerwen naar zijn reactie op dit voorstel. Voor rentederivaten bestaat er immers al een specifiek loket voor problemen met rentederivaten.

Luister hier het interview terug: BNR Spitsuur 20 feb 2017

FD: ‘Hof geeft ook grootbedrijf compensatie renteswaps’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

FDHet Financieele Dagblad bericht over een baanbrekend arrest van het Hof, dat grote consequenties kan hebben voor grotere ondernemingen met rentederivaten.. Rabobank stelde namelijk dat het een ‘professionele’ klant betreft, die voldoende deskundigheid had op het gebied van renteswaps. Desondanks gaf de bank zélf op diverse formulieren aan dat de klant ‘niet-professioneel’ was. Het Hof heeft geoordeeld dat de bank op basis van ‘know your customer’ wist (of behoorde te weten) dat deze klant niet deskundig was op het gebied van rentederivaten, en deze klant daarom ook als zodanig had moeten helpen en adviseren.

In de talloze zaken waarin ik klanten bijsta, zie ik regelmatig dat klanten volgens de formele criteria als ‘professioneel’ worden bestempeld, maar in werkelijkheid geen enkele deskundigheid hebben met betrekking tot renteswaps. En dat de bank die klant vervolgens ook (toch) als ‘niet-professioneel’ heeft bestempeld. Dat laatste blijkt nu echter binnen de regels van het Uniform Herstelkader Rentederivaten niet leidend te zijn; deze groep klanten valt buiten de werking van het Herstelkader. Banken en AFM willen daar (vooralsnog) niet van afwijken. Dat is onterecht, want daarmee heeft de bank misleidend gehandeld naar haar klanten; die klanten is namelijk bewust voorgehouden dat zij een hogere mate van bescherming c.q. zorgplicht krijgen, terwijl de bank daar niet naar handelt.

Dat deze tekortkoming zich nu aandient, is geen verrassing. Exact dezelfde discussie speelde jaren geleden al in Engeland. In mijn gesprek met Bully Banks in 2014 kwam dit aspect al nadrukkelijk aan de orde; ook daar werden klanten onterecht als ‘professioneel’ behandeld, en dat bleek één van de belangrijkste tekortkomingen in het ‘redress scheme’ in de UK. We waren dus al twee jaar geleden gewaarschuwd.

Trouw: “Hoe maatschappelijke instellingen de mist ingingen..”

AFM, Media, plofderivaten, Rentederivaten, Renteswaps

2017-02-01 (1)Trouw schreef op 1 februari een artikel over het gebruik van rentederivaten in de semi-publieke sector. Deze sector valt voor een groot deel niet onder de werking van het Herstelkader. Om compensatie te krijgen, zal vaak een gang naar de rechtbank noodzakelijk blijken.

Lees hier het hele artikel: “Hoe maatschappelijke instellingen de mist ingingen met complexe financiële producten