AFM bevestigt schatting Cadension

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Het onderzoek naar de omvang van het gebruik van rentederivaten in het MKB, dat door Cadension is uitgevoerd, heeft inmiddels aardig was losgemaakt. Op basis van dit onderzoek wisten journalisten van Follow the Money vorige week al bij AFM los te krijgen dat het om ‘enkele tienduizenden gevallen’ gaat. Dat was belangrijk nieuws, omdat er tot op dat moment geen enkele cijfers beschikbaar waren over de omvang van het potentiële probleem.

Vandaag heeft de publicatie in het FD (FD 4 april 2014 – MKB 4 mrd) nog meer losgemaakt. Op basis van hetzelfde rapport van Cadension hebben zij contact gehad met AFM en nu hebben ze aangegeven dat het door Cadension berekende bedrag van € 51 miljard aan rentederivaten, met een negatieve waarde van bijna € 4 miljard, een hele aardige indicatie is. Langzaamaan wordt op deze manier steeds meer duidelijk; niet alleen wat er mis is gegaan, maar ook op welke schaal (potentieel).

Wanneer u ook problemen ondervindt met renteswaps (of andere rentederivaten), kunt u zich melden bij Cadension via info@cadension.com; op basis van een intake beoordelen we de aard en omvang van het probleem en leggen we uit hoe Cadension u kan begeleiden bij de aanpak ervan. Als u alleen een melding wil maken, dan kan dat ook. Dat helpt ons om een steeds scherper beeld te krijgen van de aard en omvang van de problematiek.