AD: ‘MKB-er misleid met renteswap’

AFM, Media, Rentederivaten, Renteswaps

ADBanken hebben bij de verkoop van rentederivaten aan het MKB vaak flinke marges gerealiseerd, terwijl de renteswap als een kosteloos product werd gepresenteerd. Bovendien had de renteswap daardoor al direct bij de start, op het moment dat de klant zijn handtekening onder de transactie had gezet, een negatieve waarde. Daarover zijn klanten nooit geïnformeerd.

Het AD schreef een artikel over deze marges, waarin berekeningen van Cadension worden gepresenteerd. Volgens die berekeningen maakten banken gemiddeld zo’n € 45.000 marge per ondernemer op de renteswaps. Dat is het equivalent van anderhalf maal een modaal jaarsalaris.

Het gehele artikel is via deze link te lezen: ‘MKB-er misleid met renteswap’